Domov

  • Vozila

    Vozila

  • Gasilska oprema in orodje

    Gasilska oprema in orodje

    <p>Gasilska oprema in ostalo orodje za gašenje in reševanje je poleg znanja eno od ključnih dejavnikov pri gašenju in reševanju. Samo kvalitetna gasilska oprema lahko pripomore k učinkovitejšemu izvajanju gasilsko reševalnih nalog.<br /><br />Med gasilsko opremo v osnovi prištevamo gasilske cevi TIPSA in THOENI, gasilski črpalke TOHATSU, gasilske armature in gasilske spojke ter dodatno opremo za gasilce. Seveda poleg omenjene opreme za gasilce spadajo še raznovrstna orodja in specialna oprema.<br /><br />Gasilni aparati PII se štejejo kot gasilska oprema, ki jo uporabljamo pri manjših začetnih požarih, katere delimo na požarne skupine A, B, C, D, F in Li (gašenje baterij). Gašenje baterij je vedno večji problem, saj baterije ne gorijo ampak tlijo, tudi potem ko jim vzamemo vir kisika.<br /><br />Gasilska oprema pa predstavlja tudi osebno zaščitno opremo za gasilce, zaščitno intervencijsko obleko, obleko za gašenje gozdnih požarov in tehnično reševanje, zaščitne gasilske rokavice, gasilski škornji, gasilska čelada in seveda tudi zaščitna gasilska pod oblačila. Samo ustrezno zaščiten gasilec lahko brez tveganja opravlja svojo misijo.<br /><br />Hidravlično in pnevmatsko reševalno orodje RESQTEC spada med posebno gasilsko opremo, med posebno gasilko opremo, ki je namenjena reševanju ljudi in živali v prometnih nesrečah, potresih, poplavah in vseh ostalih nesrečah, kjer so ujete osebe in jih je potrebno rešiti.<br /><br />Kompresorji za polnjenje tlačnih posod so oprema, ki omogoča gašenje notranjih požarov in reševanje v primeru nesreče z nevarnimi snovmi, kjer nimamo možnosti dihati čistega zraka.<br /><br />Del gasilske opreme so tudi sistemi za prezračevanje, tako pozitivno kot negativno prezračevanje. Na voljo imamo prezračevalnike z bencinskim, električnim ali vodnim pogonom, novost pa je baterijski prezračevalnik SUPER VAC. Na voljo pa so tudi druga baterijska orodja.<br /><br />Med gasilsko opremo pa spada tudi ostala specialna oprema: FOTOKITE droni za pomoč pri vodenju intervencije, RESQTEC LM naprava za iskanje ponesrečenih v ruševinah pri zasutjih.<br /><br />FLAIM SYSTEM naprave pa nas virtualno učijo gašenje požarov, od začetnih pa do velikih požarov ter požarov v industriji z nevarnimi snovmi.<br /><br />Torej pojem gasilska oprema je zelo širok pojem in samo najboljša gasilska oprema omogoča kvalitetno in uspešno delo. Vse to pa vam nudimo pri nas v podjetju PROSAFE International d.o.o.</p>
  • Storitve

  • Znamke

Meni

Nastavitve

Delite

Create a free account to save loved items.

Prijavite se

Create a free account to use wishlists.

Prijavite se